ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14, 02-066 Warszawa
Telefon +48 22 246 46 46 
Fax +48 22 246 46 99
kancelaria@legalkw.pl
www.legalkw.pl
KW Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy Sp. k. 

DEFENCE I OFFSET

Jarosław Kruk o polskim przemyśle obronnym

JAROSŁAW KRUK

Radca prawny od 1997 roku. W latach 2000 – 2010 współtworzył i jednocześnie kierował kancelarią Kruk Pasierbiak Wasilewski i Wspólnicy. Obecnie jest partnerem zarządzającym w Kancelarii Prawniczej Kruk i Wspólnicy, którą wraz z zespołem utworzył w 2010 roku. 

Znany i ceniony ekspert w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa, zakupów systemów uzbrojenia, offsetu, a także zamówień publicznych, sektorowych i obronnych. Doświadczenie i praktykę zdobywał podczas kilkuletniej pracy w Departamencie Prawnym MSWiA a także podczas kierowania zewnętrzną obsługą prawną na rzecz Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki w latach 2007 – 2010.

Specjalista w zakresie wdrażania programów compliance – procedur pozwalających zapobiegać i minimalizować nieprawidłowości i nadużycia w działalności gospodarczej. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu wykrywania i zapobiegania przestępczości gospodarczej, korupcji oraz przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML). Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z tzw. „white collars crimes” oraz „corporate crimes”. Posiada duże doświadczenie w zakresie kompensacji szkód oraz odzyskiwania zdefraudowanego majątku zarówno na terenie Rzeczpospolitej jak i poza jej granicami.

Realizuje transakcje międzynarodowe związane głównie z akwizycją polskich firm przez kapitał zagraniczny. Zajmuje się również międzypokoleniowym transferem majątku, co w polskich realiach jest utrudnione przez niewystarczające regulacje prawne.

Wyróżniony przez Who’s Who Legal w kategorii najlepszych prawników zajmujących się odzyskiwaniem majątku.

Na swoim blogu – www.defenceioffset.pl – publikuje wiele opiniotwórczych artykułów na temat polskiego przemysłu zbrojeniowego, które ukazują się jednocześnie na prestiżowym polskim portalu o tematyce zbrojeniowej – www.defence24.pl.

Regularnie publikuje także w International Law Office – White Collar Crime Newsletter for Poland.

Posiada cechy niezbędne do wykonywania zawodu prawnika oraz do kierowaniu kancelarią. Jest spokojny i opanowany, jednak decyzje podejmuje szybko i zdecydowanie. W wolnym czasie realizuje swoje pozazawodowe pasje: nurkowanie i free-diving.

 
JAROSŁAW KRUK
Radca prawny, Partner zarządzający w Kancelarii Prawniczej KW Kruk i Wspólnicy
 
BLOG AVIATION
Prawne aspekty sektora lotniczego