ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14, 02-066 Warszawa
Telefon +48 22 246 46 46 
Fax +48 22 246 46 99
kancelaria@legalkw.pl
www.legalkw.pl
KW Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy Sp. k. 

DEFENCE I OFFSET

Jarosław Kruk about polish military industry

Contact form
14 Bł. Ładysława z Gielniowa Street, 02-066 Warsaw, Poland
Tel.: +48 22 246 46 46  Fax: +48 22 246 46 99
Localization