ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14, 02-066 Warszawa
Telefon +48 22 246 46 46 
Fax +48 22 246 46 99
kancelaria@legalkw.pl
www.legalkw.pl
KW Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy Sp. k. 

DEFENCE I OFFSET

Jarosław Kruk 

CZY MINISTER OBRONY NARODOWEJ ZŁAMAŁ PRAWO, OGŁASZAJĄC PRZETARG NA ZINTEGROWANY SYSTEM SZKOLENIA ZAAWANSOWANEGO (ADVANCED JET TRAINER)?

08/03/2013

25 lutego bieżącego roku Inspektorat Uzbrojenia ogłosił przetarg na Advanced Jet Trainer, (dalej Jet), w którym nic nie wspomina się o obowiązku offsetowym. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej (MON)  zdecydowanie twierdzą, że skoro wybrano drogę zamówień publicznych to offset wcale nie obowiązuje. Bardziej nieoficjalnie dodają, że trudno by obronić stanowiska, że samolot szkolny jest związany z podstawowym interesem bezpieczeństwa państwa.

Moim zdaniem MON się myli. Ustawa z 10 września 1999 roku, w skrócie, mówiła o tym, że na dzień dzisiejszy ustawa offsetowa nie została uchylona. Obowiązuje rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 13 grudnia 2007 roku „w sprawie wykazu uzbrojenia i sprzętu wojskowego”, którego zakup objęty jest obowiązkiem zawarcia umowy offsetowej, która z kolei w załączniku pkt 10.2 wymienia “expressis verbis” jako inne statki powietrzne oraz statki szkoleniowe. Ponadto pkt 14. załącznika mówi o „specjalistycznym sprzęcie do szkolenia wojskowego lub dla symulacji scenariuszy wojskowych” oraz, o symulatorach zaprojektowanych specjalnie do treningu użytkowania uzbrojenia.

Dodatkowo obowiązuje decyzja nr 6/MON z 19 stycznia 2012 roku w sprawie sporządzenia wykazu zadań o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa, gdzie z kolei  w załączniku w pkt 7. wpisany jest „samolot szkolno-treningowy AJT” (Advanced Jet Trainer).

Powyższe akty prawne obowiązywały w dniu ogłoszenia przetargu. Ponadto od 20 lutego bieżącego roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania w kwestii oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa Państwa, wydanego na podstawie art. 4c prawa zamówień publicznych. Założę się, że MON nie prowadziło żądnych analiz w tymże zakresie.

“Znając MON”, on będzie tłumaczył się tym, że Komisja Europejska uważa offset za sprzeczny z regułami Dyrektywy Obronnej, w której to nie ma o nim słowa, wytyczne Komisji, itp… Argumentem będzie również to, że Jeta nie można było uznać za podstawowy interes państwa.  Trzeba było jednak “odrobić lekcje” i pozmieniać w stosownym zakresie rozporządzenia i decyzje, a może nawet je uchylić. Konsekwencje prawne.

Umowa dostawy może zostać uznana za nieważną na podstawie art. 58 §  1 Kodeksu cywilnego  w związku z art. 8 ust. 12. Ustawy Offsetowej. Przegrani będą  mogli występować przed sądem polskim, a może również przed trybunałami arbitrażowymi, zgodnie z umowami o popieraniu i ochronie inwestycji wiążących Polskę i kraje, w których mają siedzibę poszczególni producenci. Swoją drogą jest to “super” case dla prawników.

Tutaj mogą pojawić się  również konsekwencje karne. Nasza prokuratura bardzo lubi używać art. 231 Kodeksu karnego, a jej inwencja w tym zakresie jest niezmiernie szeroka, szczególnie jeśli chodzi o ściganie osób znajdujących się “na dole drabiny urzędniczej” lub tych będących po zmianie ekip rządzących.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia, która dotyczy zaufania do rządzących i w szefostwa MON– w szczególności. Może jestem staroświecki, ale uważam, że takie zaufanie jest niezbędne, zwłaszcza wobec tak wielkich planów modernizacyjnych Sił Zbrojnych. Bo jak można darzyć zaufaniem ludzi, którzy kompletnie ignorują swoje słowa? Decyzję nr 6 podpisał obecny Minister.  Przydałoby się trochę więcej staranności w działaniu. Jeżeli nie chcemy offsetu, powiedzmy to wprost i jednocześnie przygotujmy się porządnie.  Działanie, które zaprezentowane zostało przez MON nieodparcie daje się wskazywać, że z programu modernizacji Sił Zbrojnych dla polskiego przemysłu  i gospodarki, korzyści będzie niewiele, a tak naprawdę chodzi o kupno nowych fajnych „zabawek”.

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Please reload