ul. Bł. Ładysława z Gielniowa 14, 02-066 Warszawa
Telefon +48 22 246 46 46 
Fax +48 22 246 46 99
kancelaria@legalkw.pl
www.legalkw.pl
KW Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy Sp. k. 

DEFENCE I OFFSET

Jarosław Kruk o polskim przemyśle obronnym

18/09/2019

When it comes to purchases, everything is pretty clear. Only our greatest ally counts and nobody else. Well, maybe the one to whom our largest ally will entrust subcontracting, or the lessor of Ubotwaffe, because beyond the great water conventional submarines are not produced.

Suppliers from the Holy Land will possibly supply equipment for wiretapping, surveillance and decryption. I sincerely doubt that Rafael and...

08/04/2019

Mamy nowy Program Modernizacji Technicznej i mniej więcej wiadomo, jak armia będzie się modernizować. Nie wiem tylko czy większy nacisk położyć na słowo mniej, czy więcej? W udzielonym niedawno wywiadzie dla dziennik.pl, prezes WB Electronics wprost zarzucił Ministerstwu Obrony Narodowej faworyzowanie izraelskich dostawców bezzałogowców dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, kosztem rodzimych producentów. PGZ nie miał u...

01/04/2019

I ask myself whether the Polish arms industry can effectively develop and implement modern technologies and startups developed by scientists.

Plants owned by global players follow the strategy of the group and if they succeed in discovering something interesting - they transmit all the know-how to the headquarters, and there they decide what to do next. Private companies, at least a few of them, are trying to imple...

11/03/2019

Okazało się, że nici z polskiego grafenu. Spółka celowa z udziałem Pegaza i KGHM, powołana do komercjalizacji polskiego grafenu powinna skierować wniosek o upadłość likwidacyjną. Rozpoczyna się chocholi taniec, wszyscy kierują doniesienia do prokuratury, w sprawę zaangażowane jest już CBA i pewnie niedługo będziemy świadkami spektakularnych zatrzymań.

Pan Redaktor Andrzej Krajewski w swoim artykule w serwisie dzien...

08/01/2019

Zadaję sobie pytanie, czy polska zbrojeniówka może się skutecznie rozwijać i wprowadzać w życie opracowywane przez naukowców nowoczesne technologie i startupy.

Zakłady będące własnością globalnych graczy postępują zgodnie ze strategia koncernową  i jeśli uda im się coś ciekawego odkryć – przekazują cały know-how do centrali, a tam decydują, co robić dalej. Firmy prywatne, przynajmniej kilka największych, starają si...

14/04/2018

When purchasing military equipment, the 30/70 rule applies. 30% is paid when purchasing, the remaining 70% - throughout the life cycle of the equipment - usually 20-30 years. American corporations know it very well and use it very well 

In recent days, the offset agreement related to the first phase of ‘Wisła’ programme and contract for the supply of equipment under the first phase were concluded.

In general, it is...

29/03/2018

W ostatnich dniach zawarto umowę offsetową związaną z pierwszą fazą programu Wisła oraz umowę dostawy sprzętu w ramach pierwszej fazy.

Generalnie jest to bardzo dobra wiadomość dla Sił Zbrojnych i przemysłu. Nasza obrona przeciwlotnicza jest na bardzo słabym poziomie -  mówiąc kolokwialnie „mocno kuleje” - z wyjątkiem najniższego poziomu, natomiast obrony przeciwrakietowej zwyczajnie nie ma. Nasz przemysł dostaje w...

04/09/2017

Recently a lot has been written about a need of accelerating technical modernization of our army and arms industry. It would be preferable if we could achieve 1/10 of state of armament and equipment of the US Armed Forces until the end of this year, obviously on comparable level of technical development. In addition, it would be good, if our defense companies could sale 1/10 of what is sold by 20 of the biggest de...

Please reload

Zapisanie się do Newslettera poprzez podanie adresu e-mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. bł. Ładysława z Gielniowa 14, 02 - 066 Warszawa, w celu przesyłania Newslettera.

Niniejszym informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest KW Kruk i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania Newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, jak również odwołania wyrażonej zgody przez kontakt z Inspektorem, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail i zaniechaniem przesyłania Newslettera. Więcej informacji znajduje się w polityce prywatności.

Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadomy/świadoma, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail i zaniechaniem przesyłania Newslettera.

 
JAROSŁAW KRUK
Radca prawny, Partner zarządzający w Kancelarii Prawniczej KW Kruk i Wspólnicy
Please reload

 
AVIATION BLOG
Prawne aspekty sektora lotniczego